Kuo studija "Kuria vaikai" yra kitokia?

Iš pradžių gimsta vaikai, o paskui – ir poreikis naudingai praleisti jų ir mūsų laisvalaikį.

Būtent iš tokio poreikio gimė ir kūrybiškumo ugdymo studija „Kuria vaikai“. Nepavykus rasti būrelio ar įstaigos, galinčios pasiūlyti visavertį vaikų lavinimą ir kūrybingumo ugdymą laisvo žaidimo ir laisvos kūrybos metodais, beliko tokį įkurti!

Todėl "Kuria vaikai" studija yra unikali ir kitokia nei įprasti būreliai vaikams. Šioje studijoje su 1-7 metų vaikais draugaujame, žaidžiame ir kuriame pagal šiuos principus:


Visiška kūrybinė laisvė

Kursime laisvai, neribodami vaiko fantazijų ir galimybių, nepiršdami jam „teisingų variantų“. Galutinis veiklos rezultatas priklausys nuo paties vaiko noro ir fantazijų! Labiausiai orientuosimės ne į galutinį rezultatą, o į kūrybinį procesą ir malonumą kurti.

Kūrybos priemonių ir būdų įvairovė

Mums įprastų rankdarbių ar užsiėmimų šiuolaikiniam vaikui nebepakanka. Tam kad lavėtų jo noras pažinti pasaulį, vaiką būtina nustebinti. Tai yra – suteikti jam galimybę atrasti ir pačiam išbandyti netikėčiausius ir nestandartinius kūrimo būdus. Kai kurių studijoje naudojamų priemonių net nėra galimybės įsigyti Lietuvoje, o kai kurias susikurs patys vaikai iš paprasčiausių buityje naudojamų produktų. Jos visos bus saugios ir draugiškos vaikams!

Ir taip – čia tikrai nereikės varžytis ir bijoti ištepti baldus ar sienas. Te kūryba liejasi laisvai!

Kūrybingumo ugdymas laisvu žaidimu

Mūsų studijoje visas kūrybos procesas vaikams kaip žaidimas ir ne bet koks - o laisvas, toks, kurį žaidžiant vaikai nė nejausdami, o patridami malonumą, ugdo visus ateities gyvenimui būtinus įgūdžius ir savybes – emocinį intelektą, drąsą, kritinį mąstymą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, savikontrolę, lankstumą ir prisitaikymą kintančiose aplinkybėse, žaismingumą, pasitikėjimą savimi ir pasauliu.

Pozityvus požiūris į vaiką ir jo kūrybą

Bendraujant su vaikais – jokių nurodinėjimų, ką ir kaip daryti, tik nuolatinis palaikymas, padedantis jiems suprasti: galiu padaryti daugiau, nei įsivaizdavau. Dirbant grupėse ir įsijaučiant į vaikų nuotaikas, aktualijas ir problemas, lyg netyčia bus parinkta veikla, kuri atpalaiduos ir suteiks pasitikėjimo savimi.

Dėmesys emocinio intelekto ugdymui

Daugelis žaidimų vienaip ar kitaip lavins emocinį intelektą, nepaprastai svarbų kūrybiškam žmogui visose gyvenimo sferose ir situacijose. Kartais apie jausmus ir emocijas kalbėsime tiesiogiai, žaisdami specialiai tam sukurtomis priemonėmis, o kartais emocinį intelektą lavinsime to nė nejusdami.

Dėmesys tiek individualiam, tiek kolektyviniam darbui

Kūrybinės užduotys skatins individualią kiekvieno vaiko saviraišką, tačiau tam, kad sykiu jis mokytųsi kolektyvinio darbo ir bendravimo, kartais rengsime originalius bendrus projektus. Nespaudžiant, nebaudžiant ir nekonfliktuojant – tik bendro susitarimo būdu, neužgožiant individualumo, mokysimės kompromisų meno ir gebėjimo suprasti kitus.

Dėmesys fiziniam ir psichiniam vaiko lavinimui

Nors studijoje vaikai žais ir kurs savo malonumui bei saviraiškai, kiekviena iš veiklų lavins ir ugdys galybę svarbių tokio amžiaus vaikams įgūdžių ir savybių.

Mėgavimasis be vertinimo

Skatinsime saviraišką be konkuravimo tarpusavyje, įvertinimų ar kritikos. Nenustebkite, jei kartais vaikai neparsineš savo veiklos rezultato, mat jis bus išputojęs, išbėgęs ar kitaip pasibaigęs kartu su daug džiaugsmo ir nuostabos sukėlusiu procesu. Tik spindinčios vaiko akys paliudys, kad jie tikrai kūrė – kaip tai daro tikri kūrėjai!


kaip ugdyti kūrybiškumą?

Krepšelis