PIEŠIAME ir KURIAME kitaip. Kuo tai naudinga vaikui?

Ar Jūsų vaikai dažnai piešia rankomis ir į piešimą pasineria taip, kad jame išlieja emocijas, palieka psichosomatinius skausmus, stresą bei įtampą ir po piešimo akivaizdžiai pralinksmėja bei nurimsta? O ar jie yra piešę kojomis? Ar jiems yra tekę čiuožinėti ant... dažų čiuožyklos? Arba visu kūnu plaukioti "dažų" upėje? O ar jie dažnai kuria ne dėl rezultato, o todėl, kad patinka, kad gimsta idėjos, sumanymai ir prasiveržia kūrybinga išmonė bei žavintis pasitikėjimas savimi bei savo galimybėmis? O saugūs, bet netikėti ir nuostabą keliantys eksperimentai jau tapo jūsų vaiko laisvalaikio veiklos dalimi? Visa tai patirti kviečiame pas mus, nes studijoje „Kuria vaikai“ tą darome nuolat:

  • pasitelkę autentišką neuroedukaciniais metodais paremtą laisvąjį piešimą, padedame vaikams atsikratyti nerimo, streso, slegiančių emocijų, suteikiame galimybę nesibaiminant dėl sienų ar drabužių išpurvinimo dažuose atrasti naujus pojūčius, padedančius gerinti vaiko emocinę, fizinę bei dvasinę sveikatą.
  • nuolat kurdami vis naujus į procesą, o ne į rezultatą orientuotus kūrybinius projektus, leidžiame vaikams pasijausti tikrais kūrėjais, atskleidžiančiais visą savo kūrybinį potencialą ir vaizduotę, sustiprinti savarankiškumą, pasitikėjimą savimi ir kitais, patiems priimti sprendimus bei spręsti proceso metu iškilusias problemas, įjungti kritinį mąstymą bei gebėjimą susikaupti, sutelkti dėmesį bei lavinti lingvistinius, komukacinius, o dažnai net ir diplomatinius gebėjimus.
  • o vis naujais ir užburiančiais eksperimentais laviname, ugdome ir nuolat auginame pagrindinius kūrybingumo elementus - smalsumą bei nuostabą

ŽAIDŽIAME LAISVAI. Kuo tai naudinga vaikui?

Leiskime jiems žaisti - vienas iš pagrindinių studijos "Kuria vaikai" devizų! Ir ne bet kaip - o laisvai! Tik laisvas žaidimas yra tas žaidimas, kuris vienu ir tuo pačiu metu lavina, ugdo ir augina pačias svarbiausias bendrąsias vaiko kompetencijas - gebėjimą valdyti aplinkybes, o ne būti nuo jų priklausomam, lavina vaizduotę bei kūrybingumą, taip įgalinant vaiką kasdieniniame gyvenime atrasti netikėtus sprendimus ir pamatyti galimybes ten, kur kiti mato tik sunkumus ar problemas, moko empatijos, derybų meno ir socialinės atsakomybės, natūraliai augina savarankiškumą, gebėjimą priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, pasitikėti savimi ir kitais, išžaisti tikras gyvenimiškas situacijas taip nuraminant emocijas ir įtampą, surasti tokius problemų sprendimo būdus, kuriuos natūraliai bus galima pritaikyti ir gyvenime,  o žaidime išmokstamo žaismingumo arba kitaip žaismės bei gebėjimo būti "čia ir dabar" ateityje prireiks bene kiekvienoje gyvenimo srityje - santykiuose su žmonėmis, darbuose, nuolat besikeičiančio pasaulio ritmui ir iššūkiams priimti ir juos tinkamai bei darniai su savimi ir pasauliu įsisąmoninti!

Laisvą žaidimą studijoje įgyvendiname dviem pagrindiniais metodais - KVIETIMU ŽAISTI (angl. invitation to play) ir MAŽAISIAIS ŽAIDIMŲ PASAULIAIS (angl. small world play), kurie kuriami pačių įvairiausių ir netikėčiausių  sensorinių, visus penkis pojūčius stimuliuojančių, dėžių pagrindu, praturtinų įvairiomis ergoterapinėmis, edukacinėmis, priemonėmis, kurios padeda lavinti smulkiąją motoriką bei rankų-akių koordinaciją. Toks žaidimas ypatingas dar ir tuo, kad tinkamas tiek mažiausiems kūdikėliams, tiek jau į mokyklą besiruošiantiems priešmokyklinukams ar netgi pradinukams - tiesiog vieni žaidimą tokiu metodu atranda ir išplėtoja vienaip, kiti kitaip, tačiau visi iš jo geba pasiimti maksimalią naudą ir prisitaikyti individualiai. "Kuria vaikai" studijoje nemanipuliuojame žaidimu, o ištiesų žaidžiame, todėl lankantys studiją vaikai pamažu laisvo žaidimo džiaugsmą atranda ir namuose - tėvai džiaugiasi, kad iki tol  namuose juos užimti ir kažkuo ilgiau sudominti buvo sudėtinga, o dabar jie žaidimų susigalvja ir juos atranda patys, netgi be tėvų pagalbos! Tad jei klausiate, kaip studijoje žaisime, atsakome - LAISVAI!

TAIGI, KAIP MES TOBULĖJAME?

Viskas, ką su džiaugsmu su vaikais veikiame studijoje yra ne tik dėl labai svarbaus dalyko - jūsų mažųjų laimės - bet kartu dar ir tam, kad laisvai žaisdami, piešdami, kurdami ir eksperimentuodami, lavintume visas 21 amžiaus asmenybei būtinas savybes ir kompetencijas:

smulkiąją motoriką,

rankų ir akių koordinaciją,

pojūčius,

lingvistinius įgūdžius,

gebėjimą valdyti aplinkybes ir lanksčiai prie jų prisitaikyti,

kognityvinius ir socialinius įgūdžius

emocinį intelektą,

kūrybingumą,

vaizduotę,

smalsumą,

kritinį mąstymą,

drąsą,

pasitikėjimą savimi ir aplinka,

diplomatinius įgūdžius,

socialinę atsakomybę,

pozityvų ir kūrybišką požiūrį į save, kitus ir pasaulį!

Ir visa tai įvyksta tiesiog linksmai žaidžiant - nieko specialiai, per prievartą ar nenorą daryti nereikia!

Krepšelis